dilluns, 12 de setembre de 2011

Benvolguts veïns:
Un cop passades les vacances, la festa major i la Diada; encarem l'actual exercici fins a final d'any sense més interrupcions.
La nostra feina, en aquests moments, esta encarada en primer lloc, a acabar de la millor manera l'actual exercici, tot definint-ne les prioritats; amb una preocupació especial per a la tresoreria. Ho hem dit moltes vegades; tenim un ajuntament molt sanejat però degut als retards en el lliurament de les subvencions, podem tenir seriosos problemes de tresoreria.
En segón lloc,estem treballant en la planificació de l'actual legislatura; pels propers quatre anys. En aquest punt hem definit tres linies d'actuació:
- Execució o finalització de les obres aprovades o iniciades: posada en funcionament de la depuradora, la rotonda de la Pedrera, l'ampliació de l'escola, la reparació de la ctra. de Serra pelada, el pla d'electrificació rural, les obres de Telefónica i Gas Natural. la pista polieportiva etc.
- Definir les linies d'estalvi energètic: les subvencions de les linies de l'ICAEN ( variadors de flux, sectoritzadors, aillament tèrmic d'edificis i altres incloses en el dia a dia.
-I finalment les futi¡ures inversions per a tota la legislatura: PUOSC, ( carrers, infraestructures socials con el Casal de la gent gran i altres; el PIEC ( inversions i millores esportives) i finalment la preparació del VIURE AL POBLE MÉS on s'hi inclouen diversos tipus d'inversions; culturals, patrimonials, paisatgistiques, etc.
En això estem treballant en aquets moments. estem pensant, un cop definit i consensuat amb la oposició, fer una sessió informativa a can Jan pel vostre coneixement.
Moltes gràcies.
Salut
Joan Estarriola i Vilardell