dimecres, 11 d’abril de 2012

Benvolguts veïns;
Tal com us varem explicar en la compareixença pública; ja hem començat a fer la redistribució dels contenidors de deixalles de tot el municipi.
Ens trobem que hi ha quatre zones amb la capacitat de recepció clarament insuficient, on s'hi amuntagaven les bosses fora dels contenidors, donant una péssima imatge. Aquestes zones d'aportació son la del cr. President Cárdenas, la de la cruïlla de sota la Farrés, la del Cr. Revardit ( tot i ser provisional) i la que hi ha al costat del pont del Garrumbert. Per altra banda hi ha zones clarament infrautilitzades.
Els contenidors porten un xip incorporat que possibilita l'obtenció de dades que recullen els tècnics del Consell. Amb aquestes dades a la ma, ens han fet una proposta de recolocació d'alguns contenidors que ens ha semblat adient i que ja hem començat a aplicar.
Aquestes modificacions han estat en primer lloc, l'eliminació dels contenidors del barri de la Farrés i el canvi d'ubicació dels del pavelló per reforçar les zones d'aportació, per un costat la del costat de la rotonda el-líptica ( al capdemunt del carrer de Fontcoberta) i en segón lloc, la creació d'una nova zona al cr. P.Cárdenas, per alliberar, una mica, la pressió de l'única deixalleria d'aquest mateix carrer.
Properament, traslladarem dos contenidors del carrer Fontcoberta, al cr. R. Margalef, junt a la plaça dels Remences i n'hi incorporarem dos més per fer-hi una nova zona d'aportació.
A l'altre punta de Melianta, traslladarem la provisional del Cr. Revardit, per posar-la just després del carril Bici, a l'inici del Cr. Mn. Pere Campolier. I en principi, d'aquesta manera, pràcticament, sense increment del cost total, es solucionaria el problema de la saturació d'aquests punts.
Finalment, a la part rural, s'eliminarà la zona d'aportació de Garrumbet; una zona utilitzada, majorment, per gent forana del municipi i que és la que més pes acumula de tot el conjunt. Per compensar-ho, es crearan dues noves zones simples; una al veïnat d'en Fares i l'altre a les Quatre Soques i per solucionar el tema de Mas Prat, traurem el contenidora del Cementiri a l'exterior, just a l'entrada, i així pdrà fer les dues funcions.
Esperem que aquestes accions siguin suficients per solucionar el problema de la saturació abans esmentada.
Moltes gràcies per la vostra comprensió.
Salut

Joan Estarriola i Vilardell