dijous, 12 de febrer de 2015


Benvolguts veïns;

Amb un a mica de retard, reparat el problema informàtic d’aquest blog, us vull informar sobre la ampliació del Casal de la Gent Gran. Una informació que ja es va fer fa una setmana al centre social de la piscina, on es varen convidar, en convocatòria oberta, a tots els futurs usuaris de l’equipament.

En el ple del mes de gener es va aprovar la signatura d'un préstec de 50000€ amb una entitat bancaria per tal de tancar el finançament d’aquesta ampliació. Ja sabeu que aquesta obra està inclosa dins del PUOSC i només comptava amb una subvenció de 70000€ provinents de la Diputació per cobrir els 120000  amb que està pressupostada aquesta ampliació.

La setmana passada es varen acabar de perfilar els plecs de clàusules on es defineix exactament l’obra en si,  a banda  d’especificar quines prioritats i per tant, quines puntuacions donarem a les possibles millores que els diferents contractistes aportin sobre el projecte inicial.

La ampliació consistirà amb un annex de 100 mts quadrats repartits amb tres departaments diferenciats  però que en un moment determinat, es podran convertir en una sola sala diàfana si l’activitat que es vulgui fer ho requereix. Al mateix temps hi haurà un vestíbul, on hi haurà la recepció, d’uns 30mts que serà el nexe d’unió entre l’antic edifici i el nou. Es rehabilitaran els serveis existents de manera que per accedir-hi no s’haurà de sortir a l’exterior i, en aquesta primera fase, entre altres millores,  està previst també una repassada de l’edifici existent. De manera que amb aquesta ampliació, els usuaris passaran a disposar pràcticament de 200mts quadrats, augmentant les possibilitats de fer diverses activitats a l’hora o de celebrar esdeveniments de més gran format. Està previst que les obres comencin a finals de març-primers d’abril i la durada màxima serà de quatre mesos.

Aquesta ampliació, àmpliament reivindicada, solucionarà la manca d’equipaments de la gent gran; un col·lectiu cada vegada més nombrós al nostre municipi.

Afegir només que aquesta obra no ens resultarà excessivament costosa, i molt important, no hipotecarà posteriors  ampliacions per a possibles necessitats futures.

I res més fins una nova entrada.

Salut

J.Estarriola